Klimatilpasning-prosjekt

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland

Prosjektnavn: Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland
Fylke: Rogaland
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 850 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Planlegging, Sårbarhetsanalyse, Vannforvaltning

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om klimatilpasning for deler av en ny regionalplan. Kunnskapsgrunnlaget er i fire deler, og alle rapportene kan lastes ned under. 

Relevante ressurser