Klimatilpasning-prosjekt

Smart varsling av befolkning ved flomsituasjon

Prosjektnavn: Smart varsling av befolkning ved flomsituasjon
Fylke: Agder
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Flom, Beredskap

Kristiansand kommune har testet ut ny teknologi for overvåkning av vassdrag og flomvarsling.