Klimatilpasning-prosjekt

Blå-grønn standard og praksis i Skien kommune

Prosjektnavn: Blå-grønn standard og praksis i Skien kommune
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann

Skien kommune vil forbedre det tverrfaglige arbeidet innen flom- og overvannshåndtering. Kommunen skal blant annet lage en veileder med retningslinjer for overvannshåndtering, sjekklister for plan- og byggesaker og en tilpasset blå-grønn standard.