Klimatilpasning-prosjekt

Forbildeprosjekter på overvannshåndtering

Prosjektnavn: Forbildeprosjekter på overvannshåndtering
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Overvann

Oslo kommune har utviklet kriterier for klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering i FutureBuilts forbildeprosjekter. Hele kriteriesettet kan lastes ned under.

FutureBuilt 2.0

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprosjekter i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

I FutureBuilt 2.0 vil forbildeprosjektene være byområder, nabolag, kvartaler og enkeltbygg. Forbildeprosjektene vil demonstrere innovative løsninger for å ivareta reduksjon av klimagasser, bevaring og utvikling av biologisk mangfold og klimatilpasning.