Klimatilpasning-prosjekt

Framtidige klimautfordringer for antikvariske bygg

Prosjektnavn: Framtidige klimautfordringer for antikvariske bygg
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Kragerø kommune
Tilskudd: 546 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Havnivåstigning, Kulturminner

Kragerø kommune skal sammen med Kvinesdal kommune øke kompetansen om hvordan sjønær antikvarisk bebyggelse påvirkes av klimaendringene. Kommunene skal lage en rapport som kan være nyttig for mange andre kommuner.