Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving havnivåstigning

Prosjektnavn: Kompetanseheving havnivåstigning
Fylke: Troms og Finnmark
Søker: Tromsø kommune
Tilskudd: 430 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Havnivåstigning

Tromsø kommune har sett på løsninger for å sikre eksisterende bebyggelse mot havnivåstigning og stormflo. Noen av de viktigste funnene er:

  • arealer langs sjøen må sikres til fremtidige tiltak
  • Tromsø sentrum må ha en langsiktig, felles plan for klimatilpasning
  • håndtering av overvann må tas inn i planarbeidet

Stor interesse for kompetanseheving

Kommunen har hatt fire møter for å heve kompetansen internt, to teoretiske møter og to møter om konkrete løsninger og anbefalinger for Tromsø. Deltakelsen på møtene var mye høyere enn kommunen hadde forventet, og opptil 50 personer deltok på møtene.

Godt grunnlag for videre arbeid med klimatilpasning

Prosjektet munnet ut i en konsulentrapport med prinsippskisser og innspill til kommunens planarbeid. Sammen med kompetansehevingen, skal rapporten danne grunnlaget for kommunens videre arbeid med klimatilpasning.