Klimatilpasning-prosjekt

Indikatorer for klimatilpasning i kommunene

Prosjektnavn: Indikatorer for klimatilpasning i kommunene
Fylke: Trøndelag
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Klimatilpasningsstrategi, Planlegging

Trondheim kommune har utarbeidet indikatorer for å måle arbeidet med klimatilpasning i kommuner. Kommunen har også laget et rammeverk for å systematisere arbeidet med indikatorer. Rammeverket og indikatorene i rapporten er utviklet i tett samarbeid med tre kommuner, og bygger på eksisterende verktøy utviklet for kommuner.

Se vedlegget til sluttrapporten under hvor indikatorene er beskrevet, og det forklares hvordan de kan brukes.

Status for klimatilpasning

Ved å utvikle et sett med enkle indikatorer, har kommunen laget et verktøy for å registrere og måle status for klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur. Dette vil både hjelpe kommuner med å følge opp sitt arbeid med klimatilpasning, og det vil gi et objektivt mål på hvor klimatilpasset kommunen er. Indikatorene for klimatilpasning kan brukes til:

  • å sammenligne arbeidet med klimatilpasning i ulike kommuner
  • utveksle kunnskap
  • motivere til å styrke videre arbeid

Indikatorer som måler klimatilpasning

Kommunen har utviklet tre hovedtyper av indikatorer for å måle prosess, tiltak og resultater.

  1. Prosessindikatorer måler hvordan kommunen følger opp arbeidet med klimatilpasning.
  2. Tiltaksindikatorer måler innsatsen og gjennomføringen av klimatilpasningstiltak, inkludert endring over tid.
  3. Resultatindikatorer måler direkte eller indirekte resultater av klimatilpasningsarbeidet, inkludert endring over tid.

Indikatorene kan brukes av kommuner, fylkeskommuner, konsulenter, statsforvalteren og andre statlige organ for å evaluere arbeidet med klimatilpasning, og måle resultatene.

Relevante lenker