Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av sårbarhet på grunn av klimaendringer

Prosjektnavn: Kartlegging av sårbarhet på grunn av klimaendringer
Fylke: Innlandet
Søker: Elverum kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Sårbarhetsanalyse

De seks kommunene i Sør-Østerdal, Stor-Elvdal, Engerdal, Trysil, Åmot, Våler og Elverum, har kartlagt egen sårbarhet for klimaendringer.

Kunnskapsgrunnlag for planarbeid

Kommunene skriver at kunnskapsgrunnlaget vil bli brukt inn i arealplanlegging og ROS-analyser. Kartleggingen har vært svært nyttig, og er noe kommuner bør samarbeide om regionsvis.

Rapporten viser at ekstremvær, i hovedsak økt nedbør, utgjør den største risikoen. Sør-Østerdal er også sårbar for flom, tørke og skogbranner. Hele rapporten kan lastes ned under.