Klimatilpasning-prosjekt

Klimarevisjon av reguleringsplanar

Prosjektnavn: Klimarevisjon av reguleringsplanar
Fylke: Vestland
Søker: Sunnfjord kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Planlegging

Sunnfjord kommune har sett på reguleringsplaner, og vurdert hvor klimatilpassede de er. Kommunen har også funnet titak og retningslinjer som kan redusere risiko for uønskede hendelser som følge av klimaendringer.

Fra analyse til handling

Kommunen har jobbet stegvis med å klimatilpasse planarbeidet i kommunen. De har:

  1. identifisert hendelser knyttet til klimaendringer som er farlige for innbyggere, bygg og infrastruktur
  2. valgt et knippe reguleringsplaner med ulik alder og omfang
  3. analysert disse planene med hensyn til naturfare, ROS og klimatilpasning
  4. vurdert hvor klimatilpasset planene er, og hvilke tiltak som kan redusere risiko

Kunnskapen fra prosjektet har kommunen brukt i revideringen av kommuneplanens arealdel. De har også laget retningslinjer for klimatilpasning av eksisterende og nye utbyggingsområder.