Klimatilpasning-prosjekt

Klimarevisjon av reguleringsplanar

Prosjektnavn: Klimarevisjon av reguleringsplanar
Fylke: Vestland
Søker: Sunnfjord kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Planlegging