Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving om naturbaserte løsninger

Prosjektnavn: Kompetanseheving om naturbaserte løsninger
Fylke: Innlandet
Søker: Innlandet fylkeskommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Naturbaserte løsninger

Innlandet fylkeskommune har laget en opplæringsmodul for naturbaserte løsninger ved hjelp av virtuell virkelighet-teknologi (Virtual Reality, VR). Målgruppen er beslutningstakere, planrådgivere, entreprenører og befolkningen generelt. Prosjektet er en innenfor rammene av EU-programmet Horizon2020.

Viktig med opplæring om naturbaserte løsninger

Naturbaserte løsninger er viktige for arbeidet med klimatilpasning. Løsningene utnytter naturens fleksibilitet, robusthet og tilpasningsegenskaper ved å ivareta, restaurere og inkludere naturlige prosesser og økosystemer.

For å øke bruken av naturbaserte løsninger, både i Norge og ellers i Europa, er det nødvendig at politikere, som vedtar tiltakene, vet hva naturbaserte løsninger er, og hvorfor det er viktig.

Verktøyet fylkeskommunen har utviklet, tar brukeren med til ulike steder i Europa der naturbaserte løsninger brukes for å møte ulike effekter av klimaendringer som flom, ras og skred.

Relevante lenker