Klimatilpasning-prosjekt

Kunnskapsbasert klimatilpasningsstrategi

Prosjektnavn: Kunnskapsbasert klimatilpasningsstrategi
Fylke: Viken
Søker: Indre Østfold kommune
Tilskudd: 554 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Klimatilpasningsstrategi, Sårbarhetsanalyse

Indre Østfold kommune har laget en strategi for klimatilpasning, med tilhørende handlingsplan. Strategien og handlingsplanen kan lastes ned under.

Krevende og givende arbeid

I arbeidet med å lage strategien og planen, har kommunen analysert alle kommunalområder for sårbarhet og utfordringer knyttet til klimaendringer. Prosjektet har gitt klimatilpasning stor oppslutning og forståelse blant administrasjonen og politikere.

Kommunen oppsummerer arbeidet med klimatilpasning som krevende, men givende. Krevende fordi mange skulle involveres, og givende fordi tverrfaglig arbeid er motiverende, særlig når det er et så alvorlig og viktig tema som klimaendringer.

Konkret handlingsplan

Kommunen har også laget en handlingsplan for strategien, med tydelige tiltak og ansvarsfordeling. Planen har 36 tiltakspunkter og er utgangspunktet for videre arbeid.

Flere av tiltakene er å lage rutiner for klimatilpasning av planarbeid, saksbehandling, innkjøp og drift. Andre tiltak går på kartlegging av vann, kulturminner, infrastruktur og naturmangfold.

Relevante ressurser