Klimatilpasning-prosjekt

Modellering av ledningsnett for overvannsplan

Prosjektnavn: Modellering av ledningsnett for overvannsplan
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Overvann

Haugesund kommune har kartlagt og modellert ledningsnettet i kommunen. Gjennom prosjektet har kommunen fått økt kunnskap om hvordan klimendringene påvirker VA-anlegg, overvannssystemer, urbane vassdrag og resipenter.