Klimatilpasning-prosjekt

Ny teknologi for klimatilpassede trematerialer

Prosjektnavn: Ny teknologi for klimatilpassede trematerialer
Fylke: Innlandet
Søker: Innlandet fylkeskommune
Tilskudd: 180 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Bygg og anlegg

Innlandet fylkeskommune skal bruke nye metoder for å velge ut trevirke som er klimatilpasset, selv om det er ubehandlet.