Klimatilpasning-prosjekt

Overvannshåndtering og grunnforhold i planlegging

Prosjektnavn: Overvannshåndtering og grunnforhold i planlegging
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Overvann, Planlegging, Grunnforhold

Oslo kommune har utviklet en metodikk for å bruke grunnundersøkelser og miljøkartlegging i planarbeid.

Overvannshåndtering ved vanskelige grunnforhold

Kommunen har laget en tiltakskatalog med eksempler på gode løsninger for overvannshåndtering i områder med vanskelige grunnforhold. Det kan være områder med forurenset grunn, områder som tidligere har vært brukt som deponi, og områder med kvikkleire eller høy vannstand. Hele katalogen kan lastes ned under. 

Kommunen har også testet ut digitalisering av informasjon fra Oslo kommunes undergrunnsarkiv i Stubberudfeltet.