Klimatilpasning-prosjekt

Sårbar infrastruktur i fremtidens klima

Prosjektnavn: Sårbar infrastruktur i fremtidens klima
Fylke: Viken
Søker: Nannestad kommune
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Sårbarhetsanalyse

Kommunene på Øvre Romerike har kartlagt infrastruktur som vil være sårbar for klimaendringer og naturfarer mot slutten av århundret. Prosjektet har gått parallelt med en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for regionen.

Kartlag for naturfarer og klimatilpasning

Resultatet er ett kartlag som viser sårbare områder, og ett kartlag med kritisk infrastruktur som veier, jernbane, ledningsnett og kabler. Kartlagene vil bli brukt i de enkelte kommunenes plan- og byggesaker.