Klimatilpasning-prosjekt

Tilpasning av rundkjøringer i flomveger

Prosjektnavn: Tilpasning av rundkjøringer i flomveger
Fylke: Viken
Søker: Hamar kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Planlegging

Hamar kommune skal utforme rundkjøringer for flomveger. Løsningen skal brukes i kommunens vegnormal, men vil også være nyttig for andre kommuner. Alle vurderinger og mulige tiltak finnes i vedlegget under.