Klimatilpasning-prosjekt

Trinnvis flomdemping som skadeforebyggende tiltak

Prosjektnavn: Trinnvis flomdemping som skadeforebyggende tiltak
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Klimaetaten
Tilskudd: 360 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Flom, Naturbaserte løsninger

Klimaetaten i Oslo kommune har kartlagt muligheter og implikasjoner ved trinnvis flomdemping i Marka. Målet er å bruke marka til å holde tilbake vann ved flom, og dermed redusere skadene på infrastruktur nedstrøms.

Prosjektet resulterte også i et beslutningsgrunnlag for bruk av trinnvis flomdemping i naturområder som en del av overvannshåndtering. Se konsulentrapporten under for flere detaljer.