Klimatilpasning-prosjekt

Presentasjon av flomprediksjon

Prosjektnavn: Presentasjon av flomprediksjon
Fylke: Agder
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Flom

Kristiansand kommune har utviklet et prototypesystem for flomvarsling for to områder i kommunen. Varslingssystemet gir den daglige maksimale vannstanden og tilsvarende advarselsnivåer (grønn, gul, oransje eller rød) for de neste fire dagene.

Unik løsning for flomvarsling

Systemet baserer seg på kunstig intelligens-teknologi og maskinlæring. For å varsle flom i et tilnærmet uregulert vassdrag, bruker systemet historiske data fra vær- og hydrologiske stasjoner i nedbørsfeltet. Dette gjør at systemet kan forutsi flomfarer med høy nøyaktighet fire dager frem i tid.

Vil benytte resultatene i klimatilpasningsarbeidet

Kristiansand kommune skal bruke løsningen inn i en beredskapsfunksjon, og for å varsle befolkningen ved flom i vassdraget. Varslingssystemet vil også være interessant for fylkeskommunen og Statens vegvesen, for eksempel ved å gi tidlig varsling om stenging av veier i området.

Relevante lenker