Klimatilpasning-prosjekt

Analyse av bølgepåvirkning i Trøndelag

Prosjektnavn: Analyse av bølgepåvirkning i Trøndelag
Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Havnivåstigning, Sårbarhetsanalyse

Trondheim kommune skal analysere bølgepåvirkning i Trøndelag. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag, skal kommunen gjøre en detaljert modellering.