Klimatilpasning-prosjekt

Formidling og visualisering av klimadata

Prosjektnavn: Formidling og visualisering av klimadata
Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Seminar og kurs

Stavanger kommune skal videreutvikle teknologi for å gjøre klimadata mer tilgjengelig, og informere innbyggere, ansatte og andre om klimarelaterte utfordringer.