Klimatilpasning-prosjekt

Formidling og visualisering av klimadata

Prosjektnavn: Formidling og visualisering av klimadata
Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Tema: Seminar og kurs

Stavanger kommune har videreutviklet teknologi for å gjøre klimadata mer tilgjengelig, og informere innbyggere, ansatte og andre om klimarelaterte utfordringer.

Prosjektet har kartlagt ulike klimadata og kilder, både interne og eksterne. I tillegg utforskes og vurderes ulike plattformer som kommunen allerede bruker: Power BI, Infotiles, Splunk og datakildene der.
 
Kommunen har sett på muligheter for gode visninger, funksjonalitet og forskjeller. Ved å pilotere test på sanntidsdata og overvåkning ønsker de å få kunnskap om hvor, når og hvordan klimaendringer påvirker vannmengden. Behandlingen av slike data kan gi bedre kunnskap om oversvømmelser og overvann i både rurale og urbane områder. Prosjektet søker å utvikle tverrfaglige løsninger i samråd med fagmiljøene, og samlet kompetanse om klimautfordringer, teknologi og klimatilpasning. 
 
I prosjektet har de gjennomført følgende: 
  1. Innsiktsarbeid, tverrfaglig kartlegging og innsamling av klimadata 
  2. Behandlet data og fått ny kunnskap 
  3. Presentert data til testpersoner i Stavanger kommune og fått tilbakemeldinger 
  4. Lagt grunnlaget for å kunne presentere våre data på en bedre måte 
  5. Dratt lærdom omkring våre egne klimadata og lagd løsninger som øker vår kompetanse omkring klimadata, teknologi og klimatilpasning.