Klimatilpasning-prosjekt

Gjenåpning av Baronselva som flomsikringstiltak

Prosjektnavn: Gjenåpning av Baronselva som flomsikringstiltak
Fylke: Vestland
Søker: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Flom, Vann og avløp

Bjørnafjorden kommune skal gjennomføre en mulighetsstudie av å gjenåpne Baronselva som et flomsikringstiltak. Prosjektet vil øke kunnskapen om muligheter og konsekvenser av gjenåpning av vassdrag.