Klimatilpasning-prosjekt

Klimaendringar og klimatilpassing i Eidfjord

Prosjektnavn: Klimaendringar og klimatilpassing i Eidfjord
Fylke: Vestland
Søker: EIDFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 63 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Klimatilpasningsstrategi

Eidfjord kommune skal øke kunnskapen om klimatilpasning, og implementere denne kunnskapen i sitt planarbeid.