Klimatilpasning-prosjekt

Klimameny

Prosjektnavn: Klimameny
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 249 840
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Planlegging

Larvik kommune skal utvikle et verktøy kalt en klimameny. Verktøyet skal gjøre klimadata mer tilgjengelig og anvendelig i reguleringssaker.

Ved å bruke verktøyet ønsker kommunen at klima tas tidlig opp i prosesser, og at det skal styrke kommunikasjonen mellom administrasjonen og grunneiere.