Klimatilpasning-prosjekt

Klimapåvirkning i kystsonen

Prosjektnavn: Klimapåvirkning i kystsonen
Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Tema: Flom, Havnivåstigning

Bodø kommune har utviklet en digital analysemodell for klimapåvirkninger i kystsonen. 

Kommunene som har laget 3D‐modeller over egen strandsone er Bodø, Heim, Orkland, Frøya, Sveio, Sortland, Asker, Fredrikstad og Ålesund. Disse kommunene ble valgt ut etter at departementet høsten 2020inviterte alle landets kommuner til å teste veilederen ved å bruke 3D‐modeller til planlegging og forvaltning av egen strandsone. Dette arbeidet ga mersmak for å gå videre for å kartlegge muligheter for å utvikle en digital analysemodell for klimapåvirkninger i kystsonen og visualisere denne analysen i 3D for bruk i arealplanlegging.

Prosjektets mål var å utvikle en metode for analyse av datasett knyttet til havstigning, bølge, nedbør(snø/regn) og strømforhold måtte redefineres underveis pga. at kostnader fra programvareleverandøren kom til å overstige prosjektbudsjettet.

Prosjektets resultater gjeldende Bodø, Narvik og Rana kommuner er:

  • Gjennomført analyse som inneholder visning av normal, middels høy vannstand og stormflo i henhold til havnivåstigning i dag, 2050 og 2090 med normal, 200 og 1000 års flom.
  • Havstigning og løsmasse ble visualisert med bølgepåvirkning i simulatoren gjennom en applikasjon iAugment City (digital tvilling) der også bølgehøyden kan settes for å vise hvor høyt vann kommer på “tørt”land i tillegg til vannstand. 

Havstigning kombinert med overlayanalyse mot løsmassekart fra NGU gir god prediksjon på områder som er i risiko for utvasking av masse mv.