Klimatilpasning-prosjekt

Klimapåvirkning i kystsonen

Prosjektnavn: Klimapåvirkning i kystsonen
Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Flom, Havnivåstigning

Bodø kommune skal utvikle en digital analysemodell for klimapåvirkninger i kystsonen. Kommunen skal visualisere denne analysen i 3D for bruk i arealplanlegging.