Klimatilpasning-prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse av Dalane vannområde

Prosjektnavn: Klimasårbarhetsanalyse av Dalane vannområde
Fylke: Rogaland
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Klimatilpasningsstrategi, Vannforvaltning

Eigersund kommune skal gjennomføre en klimasårbarhetsanalyse av Dalane vannområde. Analysen vil bidra til kunnskapsgrunnlaget for å utarbeide en helhetlig tiltaksplan for Sokndalsvassdraget.