Klimatilpasning-prosjekt

Klimasatsing gjennom Dalane vannområde

Prosjektnavn: Klimasatsing gjennom Dalane vannområde
Fylke: Rogaland
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 340 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Nettverk, Planlegging, Vannforvaltning

I samarbeid med Vannregion Rogaland og nettverk for klimatilpasning i Rogaland, skal Eigersund kommune gjennomføre et pilotprosjekt for å evaluere hvordan klimatilpasningsarbeid kan innlemmes i vannområdeorganiseringen.