Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning av nasjonalparker og naturområder

Prosjektnavn: Klimatilpasning av nasjonalparker og naturområder
Fylke: Innlandet
Søker: LOM KOMMUNE
Tilskudd: 1 299 715
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Tema: Klimatilpasningsstrategi, Planlegging, Naturmiljø

Norges nasjonalparkkommuner har utredet hvordan de kan møte konsekvensene av klimaendringene for ulike naturtyper, både i og utenfor verneområder. Hele rapporten kan lastes ned under.

Lokal kunnskap er viktig for å ta vare på naturen

I prosjektet har kommunene utviklet en GIS-modell for å identifisere natur som er risikoutsatt. Modellen er basert på flere faktorer, blant annet klimaendringer, menneskelig påvirkning og sårbarheten til ulike naturtyper.

Lokal kunnskap om bruk, lokale forhold og planarbeid har vært viktig i prosjektet. Naturtyper, klimapåvirkning og bruk varierer fra sted til sted, og tiltakene må derfor tilpasses lokale forhold.

Fra utredning til planarbeid

En viktig erfaring kommunene trekker frem, er at klimaendringer og bruken av naturområder virker sammen, og kan forsterke hverandre. Kunnskapen fra prosjektet vil bli brukt i kommunenes arbeid med klimatilpasning, blant annet i planarbeidet.