Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving på naturbaserte løsninger

Prosjektnavn: Kompetanseheving på naturbaserte løsninger
Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Naturbaserte løsninger, Seminar og kurs

Rogaland fylkeskommune skal øke kunnskapen om naturbaserte løsninger for klimatilpasning i fylket. Prosjektet vil blant annet involvere seminarer om bruk av naturbaserte løsninger med klimatilpasning som formål.