Klimatilpasning-prosjekt

Krafttak for digitalisering av overvannstiltak

Prosjektnavn: Krafttak for digitalisering av overvannstiltak
Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 480 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Tema: Overvann

Kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Lillestrøm, Lørenskog, Asker og Bærum har samarbeidet om digital dokumentasjon av overvannsanlegg.

Et av målene med prosjektet var å utvikle en rutine for å få inn kravet om registrering av overvannstiltaket i reguleringsplaner og byggesaker. Prosjektet har også utviklet en rutine for å sikre at drift og vedlikehold av tiltakene blir ivaretatt.

Overvannstiltak kan lett glemmes

Åpne eller lukkede overvannstiltak kan fort bli glemt dersom de ikke inkluderes i informasjonen om eiendommen. For å unngå dette, må tiltakene dokumenteres og legges inn i digitale kart som er offentlig tilgjengelige.

Veileder for å registrere overvannstiltak

Kommunene har laget en struktur slik at de kan:

  • kreve at digital informasjon om overvannstiltak leveres til kommunen
  • definere hvilke overvannstiltak som skal legges inn i kartløsninger
  • definere hva slags informasjon som skal leveres inn om hvert tiltak

Veilederen med tilhørende norm og standard for digital stedfesting kan lastes ned under.