Klimatilpasning-prosjekt

Kunnskapsbasert klimatilpasning overvann og flom

Prosjektnavn: Kunnskapsbasert klimatilpasning overvann og flom
Fylke: Viken
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 460 945
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Flom, Klimatilpasningsstrategi, Overvann

Hole kommune skal forbedre kommunens kompetanse og kunnskapsgrunnlag knyttet til flom, overvann, ras og skred.