Klimatilpasning-prosjekt

Prosessveiledning for fordrøyning av overvann

Prosjektnavn: Prosessveiledning for fordrøyning av overvann
Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Tema: Overvann

Oslo kommune har utviklet en prossessveileder for fordrøyning av overvann. Kommunen ønsket å ha en standardisert fremgangsmåte for å identifisere og etablere fordrøyningstiltak i urbane områder.

Grundig erfaringsinnhenting og casestudie

I prosjektet har kommunen hentet inn erfaringer og hatt et casestudie i Oslo sentrum. Casestudiet ble brukt for å avdekke tema og behov som måtte inkluderes i prosessveilederen, og er ikke et eksempel på hvordan veilederen fungerer. Veilederen, erfaringene og casestudiet kan lastes ned under.