Klimatilpasning-prosjekt

Sikring av Kabelvåg mot havnivåstigning

Prosjektnavn: Sikring av Kabelvåg mot havnivåstigning
Fylke: Nordland
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 725 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Tema: Havnivåstigning, Klimatilpasningsstrategi

Vågån kommune skal utrede tiltak for at Kabelvåg skal bli rustet til å møte konsekvensene av klimaendringer, som havnivåstigning og mer ekstremvær.