Klimatilpasning-prosjekt

Stormflo i Sandefjord: Konsekvenser og tiltak

Prosjektnavn: Stormflo i Sandefjord: Konsekvenser og tiltak
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 206 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Tema: Flom, Havnivåstigning

Sandefjord kommune har sett på konsekvensene av stormflo og overvann. Kommunen har også kartlagt mulige tiltak for å unngå og begrense skader.

Utredningen er viktig for videre planlegging av områdene, og vil inngå i en kommunedelplan for byutvikling.