Klimatilpasning-prosjekt

Vegetasjon brukt som flomdempende tiltak

Prosjektnavn: Vegetasjon brukt som flomdempende tiltak
Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 275 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Tema: Blå-grønne løsninger, Flom, Overvann

Oslo kommune har sammen med Bærum kommune evaluert bruken av vegetasjon som flomdempende og erosjonsforebyggende tiltak. I Oslo kommune har prosjektet vært et samarbeid mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.

Har evaluert tidligere bekkeåpninger

Kommunen har evaluert seks ulike bekkeåpningsprosjekter i Oslo og Bærum. Prosjektet har styrket kunnskapen om bruk av vegetasjon for å forebygge flom, og resultert i et faktaark som kan benyttes i nye prosjekter, både i Oslo og i andre kommuner. Evalueringen og faktaarket kan lastes ned under.

Kunnskapen er allerede tatt i bruk

God oppfølging, og tett dialog mellom etatene har gjort at kunnskap fra prosjektet allerede er tatt inn i Vann- og avløpsetatens nylig reviderte styringsdokument. Kunnskapen skal også brukes i regulering av en bekkeåpning på Ensjø.