Klimatilpasning-prosjekt

Blågrønn faktor i arealplanlegging

Prosjektnavn: Blågrønn faktor i arealplanlegging
Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Blå-grønne løsninger, Seminar og kurs

Bodø kommune skal arrangere et digitalt kurs i Norsk Standard for blågrønn faktor. Kurset vil være for kommunalt ansatte, men også for konsulentselskaper og andre offentlige myndigheter i Saltenregionen. 

Minikonferanse og arealplanlegging

Kommunen skal også arrangere en minikonferanse i etterkant av kurset. Et av temaene på konferansen vil være krav til blågrønne faktorer i den nye kommuneplanens arealdel, og hvordan kommunen håndterer disse.