Klimatilpasning-prosjekt

Designveileder for flomveier i vei og gate

Prosjektnavn: Designveileder for flomveier i vei og gate
Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 760 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Tema: Flom, Planlegging

Bymiljøetaten i Oslo kommune har laget en designveileder for utforming og dimensjonering av flomveier. Flomveier bidrar til å redusere vannskader på bygg og infrastruktur.

Veilederen var et stort samarbeidsprosjekt med mange etater og kommuner.

Stort behov for urbane flomveier

Kommunene må bli bedre rustet til å planlegge for mer vann og flom i byer og tettsteder. Både ved planlegging av nye gater og veier, og ved utbedring av eksisterende infrastruktur, er flomveier et viktig tiltak.