Klimatilpasning-prosjekt

Implementering av blågrønn faktor i Moss kommune

Prosjektnavn: Implementering av blågrønn faktor i Moss kommune
Fylke: Viken
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Overvann, Planlegging

Moss kommune skal implementere Norsk Standard for blågrønn faktor. Kommunen vil på den måten systematisere arbeidet med overvann og naturbaserte løsninger for overvannshåndtering.

Blågrønne faktorer i arealplaner

I første del av prosjektet skal kommunen kurse ansatte og gjennomføre en arealanalyse. Arealanalysen vil gi kommunen en oversikt over hvilke blågrønne faktorer som egner seg å stille i fremtidige arealplaner.

Kompetansehevingen vil gi kommunen muligheten til å følge opp kravene om blågrønn faktor i alt fra områdereguleringer til brukstillatelser.

Relevante lenker