Klimatilpasning-prosjekt

Implementering av blågrønn faktor i Moss kommune

Prosjektnavn: Implementering av blågrønn faktor i Moss kommune
Fylke: Viken
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2022
Tema: Overvann, Planlegging

Moss kommune ønsket å implementere Norsk Standard for blågrønn faktor. Kommunen ville på den måten systematisere arbeidet med overvann og naturbaserte løsninger for overvannshåndtering.

Blågrønne faktorer i arealplaner

I første del av prosjektet skulle kommunen kurse ansatte og gjennomføre en arealanalyse. Arealanalysen skulle gi kommunen en oversikt over hvilke blågrønne faktorer som egner seg å stille i fremtidige arealplaner.

Kompetansehevingen ville gi kommunen muligheten til å følge opp kravene om blågrønn faktor i alt fra områdereguleringer til brukstillatelser.

Prosjektet ble dessverre avlyst.

Relevante lenker