Klimatilpasning-prosjekt

Interkommunalt kompetanseløft om klimatilpasning

Prosjektnavn: Interkommunalt kompetanseløft om klimatilpasning
Fylke: Nordland
Søker: LOFOTRÅDET
Tilskudd: 359 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Seminar og kurs

Lofotrådet, på vegne av Vestvågøy, Vågan, Flakstad, Moskenes, Røst og Værøy kommuner, skal utvikle og gjennomføre et kursopplegg for kompetansebygging innen klimatilpasning.

Pilotprosjekt

Kommunene ønsker å bygge opp et kunnskapsgrunnlag innen klimatilpasning og klimarisiko. Prosjektet vil være en pilot for interkommunalt samarbeid og erfaringsutveksling innen klimaarbeid.

De skal jobbe med kompetansebygging om blant annet klimatilpasning i praksis, både i egen organisasjon og mot lokalt næringsliv. Erfaringer fra denne piloten vil kunne videreføres til arbeid med klimatilpasning i årene framover.