Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av klimatilpasningsegenskaper

Prosjektnavn: Kartlegging av klimatilpasningsegenskaper
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Planlegging

Drammen og Tønsberg kommuner skal styrke kommunenes kunnskapsgrunnlag, og se klimatilpasning, naturmangfold og klimagassutslipp i sammenheng.

Ser klima og natur i sammenheng

Kommunene lager en kartløsning som viser arealers egenskaper, og hvordan de ulike økosystemtjenestene henger sammen.

Løsningen tar hensyn til både klima og natur, og skal brukes i arealplanleggingen. Metoden og kartløsningen kan ha stor overføringsverdi til andre kommuner.

Styrker hensynet til klimatilpasning

Kommunene fikk i 2021 Klimasats-støtte til å kartlegge økosystemer og se på naturmangfold, karbonlagring og klimagassutslipp. Les mer i lenken under.

Nå skal prosjektet videreutvikles med klimatilpasning.