Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging og utforming av bestemmelser om trær

Prosjektnavn: Kartlegging og utforming av bestemmelser om trær
Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Planlegging, Naturmiljø

Oslo kommune, sammen med Stavanger kommune, skal kartlegge og utforme bestemmelser om trær i reguleringsplaner. Trær er blant annet viktige for overvannshåndtering, temperaturregulering og biologisk mangfold.

Erfaringer og utfordringer med trær i planer

I kartleggingen skal kommunene gå gjennom både overordnede planer og reguleringsplaner som omfatter trær. De vil se på planer der trær er omtalt og tatt hensyn til, for eksempel for vern og bevaring, nyplanting, restaurering eller annet.

Kommunene skal også samle inn erfaringer og utfordringer ved å inkludere trær i planer. De vil særlig se på erfaringer med regulering av arealer og volum under bakken. Dette er nødvendig både for å ta hensyn til rotsystemene til trærne, men også for overvannshåndtering og annen infrastruktur under bakken.