Klimatilpasning-prosjekt

Kartleggingsveileder for klimatilpasning

Prosjektnavn: Kartleggingsveileder for klimatilpasning
Fylke: Oslo
Søker: OSLOBYGG KF
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Bygg og anlegg, Planlegging

Oslo kommune, ved Oslobygg KF, skal lage en generell metode for å kartlegge behovet for klimatilpasning av eiendommer. Metoden vil være nyttig for kommunale og private eiendommer, også utenfor Oslo.

Indikatorer for klimatilpasning av eiendommer

Ved hjelp av indikatorer for blant annet overvann, flom, skred, skogbrann og fukt, skal hver eiendom få en poengsum. Poengsummen vil si noe om hvor stort behovet for klimatilpasning er for eiendommen.

Metoden kan bidra til at ressursene brukes mer effektivt, og at det blir lettere å se hvilke eiendommer og hvilke tiltak som bør prioriteres først.

Veileder for eiendommer i et endret klima

Indikatorsystemet vil være relevant for mange. Metoden og faggrunnlaget skal inn i en veileder som vil bli delt, blant annet på et seminar og i relevante nettverk som Oslo kommune deltar i.