Klimatilpasning-prosjekt

Kartleggingsveileder for klimatilpasning

Prosjektnavn: Kartleggingsveileder for klimatilpasning
Fylke: Oslo
Søker: OSLOBYGG KF
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Tema: Bygg og anlegg, Planlegging

Oslo kommune, ved Oslobygg KF, har utarbeidet en metode for å kartlegge behovet for klimatilpasning av eiendommer. Metoden har som mål å være nyttig for kommunale og private eiendommer, også utenfor Oslo.

Indikatorer for klimatilpasning av eiendommer

Ved hjelp av indikatorer for blant annet overvann, flom, skred, skogbrann og fukt, skal hver eiendom få en poengsum. Poengsummen vil si noe om hvor stort behovet for klimatilpasning er for eiendommen.

Metoden kan bidra til at ressursene brukes mer effektivt, og at det blir lettere å se hvilke eiendommer og hvilke tiltak som bør prioriteres først.

Veileder for eiendommer i et endret klima

Indikatorsystemet er relevant for mange. Metoden og faggrunnlaget har blitt brukt i en veileder som har blitt delt, blant annet på et seminar og i relevante nettverk som Oslo kommune deltar i.