Klimatilpasning-prosjekt

Bærekraftig reisemålsutvikling i Åfjord

Prosjektnavn: Bærekraftig reisemålsutvikling i Åfjord
Fylke: Trøndelag
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 57 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2022
Tema: Seminar og kurs

Åfjord kommuneønsket å lære mer om mulige konsekvenser av at klimaet endrer seg. Kompetansehevingen er en del av kommunens arbeid med å bli sertifisert som et bærekraftig reisemål. 

Klimaendringene gir både utfordringer og muligheter

Kommunen ville lære om hvilke utfordringer de står overfor, og hvilke tiltak de kan iverksette for å redusere skader og utnytte eventuelle muligheter. Lokal kunnskap vil være viktig for å ta gode valg og gjøre kommunen i stand til å tilpasse seg et endret klima.

Prosjektet ble dessverre avlyst da det ikke ble gjennomført.