Klimatilpasning-prosjekt

Nettverk for klimatilpasning i Innlandet fylke

Prosjektnavn: Nettverk for klimatilpasning i Innlandet fylke
Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 190 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Nettverk

Innlandet fylkeskommune har etablert et nettverk for klimatilpasning for alle kommunene i fylket. Nettverket ledes av fylkeskommunen, med støtte fra NVE, statsforvalteren og KS.

Økt kunnskap om klimatilpasning

Formålet med nettverket er å sette søkelys på klimatilpasning i regionen, og gjøre kommunene bedre rustet til å håndtere klimaendringene. Dette skal gjøres gjennom læring, kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Nettverket vil være et naturlig møtepunkt, og vil arrangere flere samlinger gjennom året.