Klimatilpasning-prosjekt

Overvannsmodell i 3D

Prosjektnavn: Overvannsmodell i 3D
Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Overvann

Bodø kommune skal utvikle en tredimensjonal overvannsmodell. Modellen skal brukes i kommunens digitale tvilling.

Kommunen vil bruke modellen for å se mulige konsekvenser av klimaendringer. Modellering av flom og overvann vil bidra til at kommunen kan planlegge og forebygge enda bedre.

Videreføring av et tidligere prosjekt

I 2021 fikk kommunen, sammen med Narvik og Rana kommuner, støtte til å utvikle en digital analysemodell for klimapåvirkninger i kystsonen. Modellen visualiserer effektene av havnivåstigning, bølger, erosjon og områder med utfordrende grunnforhold. Les mer i lenken under.