Klimatilpasning-prosjekt

Overvannsveier og økt avrenning på frossen mark

Prosjektnavn: Overvannsveier og økt avrenning på frossen mark
Fylke: Troms og Finnmark
Søker: HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN
Tilskudd: 170 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Overvann

Harstad kommune skal kartlegge vannansamlinger og vannveier på frossen mark. Kommunen skal lage et kart som viser hvor vannet samles og hvor det renner, gitt dagens terreng.