Klimatilpasning-prosjekt

Regionalt nettverk for klimatilpasning

Prosjektnavn: Regionalt nettverk for klimatilpasning
Fylke: Viken
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Nettverk

Kommunene i gamle Østfold har laget et nettverk for klimatilpasning. Målet med nettverket er å være et fagnettverk. Det skal bidra til å øke kompetansen og gjennomføringskraften for tiltak innen klimatilpasning.

Nettverket vil også åpne for samarbeid om prosjekter og tiltak i tråd med den enkelte kommunes planer for klimatilpasning.