Klimatilpasning-prosjekt

ROS og klimatilpasning i tre utvalgte kulturmiljø

Prosjektnavn: ROS og klimatilpasning i tre utvalgte kulturmiljø
Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 390 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Tema: Sårbarhetsanalyse

Møre og Romsdal fylkeskommune har styrket kunnskapsgrunnlaget om klimatilpasning i tre forskjellige kulturmiljø. Fylkeskommunen har også styrket arbeidet med ROS-analyser og planlegging av klimatilpasningstiltak.

Kulturmiljøene de har sett på er:

  • værhardt kystmiljø
  • flom- og skredutsatt trehusmiljø
  • setermiljø

Erfaringer

  • Kulturmiljø er et sentralt tema innenfor klimatilpasning. Uavhengig av fagbakgrunn og arbeidsområde, så er tematikken kulturmiljø‐og‐klimatilpassing relevant.
  • Faglig samarbeid på tvers av sektorer i kommunen både setter lys på og bidrar til å løse utfordringene vi står ovenfor.
  • Det er viktig at arbeidet blir godt nok forankret i flere sektorer i kommunen. I arbeidsmøtene er det viktig at det stiller fagpersoner fra både plan, beredskap mm. Dette for å sikre videre forankring av arbeidet i kommunen.
  • En forenkling av metodikken kan gjøre arbeidet mer overkommelig for kommunen å gjennomføre på eget initiativ.