Klimatilpasning-prosjekt

ROS og klimatilpasning i tre utvalgte kulturmiljø

Prosjektnavn: ROS og klimatilpasning i tre utvalgte kulturmiljø
Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 390 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Sårbarhetsanalyse

Møre og Romsdal fylkeskommune vil styrke kunnskapsgrunnlaget om klimatilpasning i tre forskjellige kulturmiljø. Fylkeskommunen skal også styrke arbeidet med ROS-analyser og planlegging av klimatilpasningstiltak.

Kulturmiljøene de skal se på er:

  • værhardt kystmiljø
  • flom- og skredutsatt trehusmiljø
  • setermiljø