Klimatilpasning-prosjekt

Småskala overvannshåndtering i tettbygde strøk

Prosjektnavn: Småskala overvannshåndtering i tettbygde strøk
Fylke: Viken
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Overvann

Drammen kommune skal lage en veileder for overvannshåndtering på private eiendommer i tettbygde strøk. For å ikke overbelaste ledningsnettet er det viktig å fordrøye og håndtere mye av vannet på overflaten.

Økt kunnskap og enkle tiltak

Kommunen ønsker økt kunnskap om småskala overvannshåndtering, og hvordan de kan hjelpe innbyggerne med å håndtere overvann på egen eiendom.

I tillegg til veilederen ønsker kommunen å lage en database med eksempler på overvannstiltak som er enkle å gjennomføre for både utbyggere og innbyggere.