Klimatilpasning-prosjekt

Småskala overvannshåndtering i tettbygde strøk

Prosjektnavn: Småskala overvannshåndtering i tettbygde strøk
Fylke: Viken
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Tema: Overvann

Drammen kommune har laget en veileder for overvannshåndtering på private eiendommer i tettbygde strøk. For å ikke overbelaste ledningsnettet er det viktig å fordrøye og håndtere mye av vannet på overflaten.

Økt kunnskap og enkle tiltak

Kommunen ønsker økt kunnskap om småskala overvannshåndtering, og hvordan de kan hjelpe innbyggerne med å håndtere overvann på egen eiendom.

Veilederen skal derfor være forståelig for personer uten fagkunnskap om overvann, og er ment for privat bruk og innbyggerinformasjon, i tillegg vil den også benyttes til kunnskapsheving internt i kommunen. 
 
Veilederen er delt inn i tre deler: 
  • Enkle tiltak som kan gjøres på egenhånd
  • Mindre komplekse tiltak som krever noe assistanse
  • Komplekse tiltak som krever profesjonell gjennomføring Veilederen gjør også rede for utfordringer og risiko for hvert tiltak. Videre gjør veilederen rede for hvordan man kan gjennomføre en enkel kartlegging av egen eiendom for å finne aktuelle tiltak for eiendommen.