Klimatilpasning-prosjekt

Test av indikatorer for klimatilpasning

Prosjektnavn: Test av indikatorer for klimatilpasning
Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 552 300
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Tema: Sårbarhetsanalyse

Trondheim kommune har testet ut indikatorer for klimatilpasning, og hvordan de kan brukes i sårbarhetsanalyser. 

Indikatorer for klimatilpasning i kommunen

I 2020 fikk kommunen støtte til å lage indikatorer for å måle arbeidet med klimatilpasning i kommuner. Les mer i lenken under.

Nå har kommunen videreført arbeidet, ved å teste ut indikatorene i praksis.