Klimatilpasning-prosjekt

Trærs betydning for klimatilpasning

Prosjektnavn: Trærs betydning for klimatilpasning
Fylke: Viken
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Naturbaserte løsninger, Naturmiljø

Bærum kommune skal sammen med Bodø, Kristiansand og Oslo kommuner, analysere trærs betydning for klimatilpasning. Kommunene skal bruke verktøyet i-Tree ECO for å måle trærs bidrag til klimatilpasning i kroner.

Trær er viktige for klimatilpasning

Trær bidrar blant annet til overvannshåndtering, luftrensing og andre økosystemtjenester. I tillegg demper trær sterk vind, bidrar til å forhindre ras og skred og reduserer høye sommertemperaturer. Trær er også viktig for karbonbinding og biologisk mangfold.